ZAHTEVE STAVBNEGA POHIŠTVA ZA NEH OZIROMA PASIVNE HIŠE

Za Standardi in zahteve za gradnjo objektov so se v zadnjem času močno poostrili. Sodobni materiali za vgradnjo so izpopolnjeni do take mere, da lahko rečemo, da se na trgu skorajda ne gradi več hiša, ki ne bi ustrezala kriterijem za nizko energijske objekte. Nizko energijska gradnja je gradnja objektov, ki so energijsko varčni in katerih letna poraba toplote za ogrevanje ne presega 60 kWh/m2a. Najpomembnejšo vlogo pri doseganju teh kriterijev imajo izdelki stavbnega pohištva, saj se največ energije izgubi prav skozi te elemente ovoja stavbe. V Inlesu že nekaj časa skrbimo, da prav vsi naši izdelki ob vgradnji ustrezne zasteklitve izpolnjujejo zahteve za vgradnjo v nizko energijske objekte.
Vse večji poudarek pa se daje ekološko prijaznim in energijsko samozadostnim hišam, hišam z izredno prijetno bivalno klimo, tako imenovanim pasivnim hišam. Pasivne hiše so hiše z letno toplotno bilanco za ogrevanje pod 15 kWh/m2a. Toplota za ogrevanje se pridobiva s pomočjo toplotnih črpalk, s prehajanjem toplote sončnih žarkov skozi zastekljene odprtine in seveda s pridobivanjem toplote iz vgrajenih naprav ter prebivalcev. Izredno prijetna klima v prostorih se ustvarja zaradi stalne izmenjave zraka, izguba toplote zaradi izmenjave pa je s pomočjo rekuperatorjev minimalna, saj je izkoristek povratne toplote le teh tudi do 90 %. Izdelki stavbnega pohištva, ki ustrezajo strogim zahtevam za vgradnjo v tovrstne objekte, morajo imeti toplotno prehodnost celotnega izdelka pod 0,8 W/m2K, s toplotno prehodnostjo zasteklitve vsaj Ug = 0,7 W/m2K, izdelki pa morajo biti vgrajeni po RAL smernicah za vgradnjo stavbnega pohištva. Mogoče ob preračunavanju stroškov gradnje pasivne hiše dvomite v smotrnost te investicije, vendar raziskave kažejo, da se vam investicija ob nenehni dražitvi cen energentov povrne že v nekaj letih. Zavedati pa se moramo, da se trendi sodobne gradnje vse bolj približujejo zahtevam pasivne gradnje in le še vprašanje časa je, kdaj bo ta tehnologija gradnje prevladala. Kot zanimivost vam prilagamo podatek, da je bil v Evropskem parlamentu dan poziv, da bi se od leta 2011 vse novogradnje izvajale v pasivni tehnologiji (29 člen Resolucije Evropskega parlamenta 2007/2106).